Nascanna / Links - Scoil Gharbháin

Go to content

Main menu:

Nascanna / Links

TuismitheoiríTacaíocht agus cabhair a thabhairt do na scoileanna lánGhaeilge, chun fadhbanna a réiteach agus chun iad féin a fhorbairt.
Assisting Irish-Medium schools to overcome difficulties and supporting their development.

Tairseach don Oideachas
Portal for Irish Education

An bhfuil tú ag smaoineamh ar Ghaeilge a labhairt sa bhaile? Are you thinking of speaking Irish at home? If so, contact Comhluadar for a free starter pack of Irish aids and information

Suíomh idirlín oifigiúil Forbairt Naíonraí Teoranta. Irish-medium pre-school education.

Suíomh idirlín Foras na Gaeilge. Lots of resources and information to assist in Irish language learning in school and at home.

Cumann na mBunscol náisiúnta a chothaíonn cluichí an CLG.
National Cumann na mBunscol who promote our native games of camogie, hurling, football, rounders, handball and athletics.

Ag cothú stíl shláintiúil mhaireachtála
Healthy Eating Programme

Eolas ar thaispeántais, déantáin, griangrafanna agus gineolas, chomh maith le rannóg íoslódáil
Includes information on exhibitions, artifacts, photographs and genealogy together with a download section

Club CLG Dún na Mainistreach agus Baile na Cúirte
Abbeyside / Ballinacourty GAA club

Club CLG Dún Garbhán
Dungarvan GAA club

Cluichí agus gníomhaíochtaí ón RNLI. Féach conas traenáil mar gharda tarrthála, bád tarrthála a láinseáil agus go leor eile.
Good games and exciting activities from the RNLI. See how fit you have to be to become a lifeguard, launch a lifeboat to rescue people in trouble and much more.

Suíomh oifigiúil CLG do bhuachaillí agus do chailíní
The official GAA website for girls and boys

Ag cur cláracha ar fail do chothú agus múineadh na Gaeilge
Offering programs to promote and teach the Irish language

Is é Conradh na Gaeilge an phríomheagraíocht dheonach phobail a shaothraíonn ar son na Gaeilge ar fud na hÉireann uile agus timpeall na cruinne. Is í príomhaidhm na heagraíochta ná an Ghaeilge a athréimniú mar ghnáththeanga na hÉireann.
Conradh na Gaeilge is the main voluntary community organisation that promotes the Irish language in Ireland and abroad, and its main aim is to reinstate the Irish language as the common tongue of Ireland.

Bunachar náisiúnta téarmaíochta don Ghaeilge, arna fhorbairt ag Fiontar, DCU le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge
The national terminology database for Irish, developed by Fiontar, DCU with funding from Foras na Gaeilge

An Roinn Oideachas
Department of Education website

Go leoir tuairimí don ealaín agus ceird
Art Attack website

Bunachar Logainmneacha na hÉireann, arna fhorbairt ag Fiontar (DCU) i bpáirt leis an mBrainse Logainmneacha (An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta).
Placenames Database of Ireland, developed by Fiontar (DCU) and The Placenames Branch (Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs).


Údarás Um Shábháilteacht ar Bhóithre.
Road Safety Authority Ireland.

Sábháilteacht idirlín do thuismitheoirí, páistí agus scoileanna.
Internet safety information for parents, children and schools.

Comhairle maidir le sábháilteacht tine sa bhaile.
Advice on fire prevention and home fire safety.

Sábháilteachta Uisce
Irish Water SafetyCumann camógaíochta na h-Éireann
The camogie association

Suíomh oifigiúil an CLG - nuacht, stair, rialacha, cláracha, imeachtaí.
Official site includes news, history, an introduction to the various sports and their rules, programs, structures, and events.

Eolas mar gheall ar an gclár oideachasúil ar son na timpeallachta 'Scoileanna Glasa'.
Green-Schools is an international environmental education programme and award scheme that promotes and acknowledges long-term, whole-school action for the environment.

Suíomh idirlín le eolas agus físeanna mar gheall ar na boscaí Team Hope a sheolann na páistí go páistí faoi míbhuntáiste i áiteanna eile ar fud an domhain.
This website provides information about the Team Hope boxes the children send to disadvantaged children in far corners of the world.
 
 
Back to content | Back to main menu