Mí na Samhna '13 - Scoil Gharbháin

Go to content

Main menu:

Mí na Samhna '13

Cartlann Archive > Nuacht '13 - '14

Seachtain na Matamaitice i Scoil Gharbháin

Maths Week in Scoil Gharbháin


Seachtain na Matamaitice a bhí ann an tseachtain seo caite agus bhí idir pháistí agus thuismitheoirí agus mhúinteoirí sáite sna himeachtaí Matamaitice a bhí á reachtáil sa scoil. Thosaigh gach lá le cluichí Matamaitice ar chlós na scoile. Maidin Dé Luain bhí cluichí uimhreacha agus treoir eagraithe ag Múinteoir Máire, agus bhí Múinteoir Lorcán i mbun na cluichí seans.

Bhí Múinteoir Muireann agus Múinteoir Fíní, le cabhair ós na páistí, gnóthach ag bailiú sonraí ag geataí na scoile mar gheall ar an modh taisteal a d’úsáid pobail na scoile le teacht ar scoil maidin Dé Céadaoin. Bhí buataisí le feiscint ag gluaiseacht tríd an aer ar an gclós mór le Múinteoir Hilda agus Múinteoir Siobhán an mhaidin céanna, agus an fhad a caitheadh iad á thomhais go díograiseach le roth landair ag na páistí.

D’eagraigh Múinteoir Jen agus Múinteoir Silvia loirg Matamaitice, gníomhaíocht a thug dúshlán dos na páistí teacht ar fhreagraí Matamatice i dtimpeallacht na scoile. Chríochnaigh na himeachtaí maidine le trialaca tangraim Múinteoir Jason agus Múinteoir Sinéad ar an Aoine. Bhí cruthanna agus pictiúirí éagsúla le léiriú ag na páistí ag úsáid na cruthanna 2T. Chuaigh puzail Matamaitice abhaile leis na páistí gach tráthnóna.

Ba léir ós na freagraí ar fad a tháinig thar n-ais go bhfuil na scileanna Matamaitice ar ár dtoil againn i Scoil Gharbháin, agus cé gur cailleadh go leor codladh na hoíche dá bharr is cinnte gur baineadh taitneamhagus tairbhe as na puzail.Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le pobal na scoile, tuismitheoirí, páistí agus múinteoirí a bhain an-thaitneamh go deo as imeachtaí na seachtaine le chéile.


Last week was Maths week and parents, children and teachers in ScoilGharbháin were immersed in Maths events run by the school in honour of the occasion. Every day got off to a Mathematical start on the school yard. Múinteoir Máire and Múinteoir Lorcán got the ball rolling on Monday morning with fun games of number, direction and chance.

Múinteoir Muireann, Múinteoir Fíníand their helpers were busy gathering data about the school community’s travel choices at the school gate Wednesday morning. Boots were seen hurling through the air the same day with Múinteoir Siobhán and Múinteoir Hilda’s game of length. Boys and girls from the senior classes had the trundle wheel and measuring tape at the ready to ensure fair play!


Múinteoir Silvia and Múinteoir Jen organized a Mathematical trail, which challenged the children to find answers to Mathematical question in the school environment. The morning Maths activities were rounded up on Friday with Múinteoir Jason and MúinteoirSinéad’s tangram trials.

The children got creative with 2D shapes, making new shapes and pictures.Children, parents and teachers alike were put to the test withour daily Mathematical puzzle. Many proved to be masters of the art, and in spite of the sleepless nights that may have ensued the daily puzzle proved a big hit.We would like to thank the whole school community parents, pupils and teachers for their enthusiasm and contributions during Maths week.

 

Glanadh Clós na Scoile       School Yard Clean-Up

Is iontach an áis teagaisc iad na duilleoga a thiteann des na crainn i dtimpeallacht na scoile le teacht an fhómhair. Ach, leis an aimsir fhliuch éiríonn siad sleamhain agus salach. Tháinig tuismitheoirí na scoile i gcabhair orainn i rith na deireadh seachtaine nuair a tháinig scata go dtí’n scoil leis na scuabanna, baraí rotha agus sluaistí. Deineadh meitheal oibre agus tá spás súgartha glan, slán anois arís ag na páistí ar chlós na scoile. Táimid fíor bhuíoch as na tuismitheoirí don dtacaíocht a thugadar, ar scáth a chéile a mhairimid.

Fallen leaves prove a great teaching resource in the school environment at the beginning of the school term. However, with wet weather they become a hazard on the school yard. The parents of ScoilGharbháin pupils arrived on the school yard with brushes, shovels and wheelbarrows over the weekend and carried out trojan work. As a result, we have a clean, safe outdoor space once again for the children to enjoy. We are very grateful to all the parents who donated their time and efforts to the clean-up, arscáth a chéile a mhairimid.


 
 
Back to content | Back to main menu