Mí na Samhna '10 - Scoil Gharbháin

Go to content

Main menu:

Mí na Samhna '10

Cartlann Archive > Nuacht 10/11


Boscaí na Nollag agus Team Hope

Thosnaigh na boscaí turas na Nollag ar an Aoine seo caite nuair a d'fhág siad an scoil ar an slí go dtí buachaill nó cailín go mbeidh lúcháir croí orthu maidin lae Nollag. Dhein na páistí agus iad ag obair i mbeirteanna  ana chuid machnamh agus ana chuid oibre i dteannta a chéile le cinntiú go mbeadh bosca lán de féiríní speisialta á fháil ag gach duine. Ár mbuíochas leo go léir agus leis na múinteoirí ar fad a chabhraigh leo. Buíochas speisialta le Múinteoir Sinéad Ní Mhurchadha a d'eagraigh cúrsaí.


Christmas Boxes and Team Hope

Our boxes began the long journey to the boy or girl to whom we are certain they will bring joy on Christmas morning. The children working in pairs have put so much thought and effort into every box to ensure that each child is pleasantly surprised. We praise them and all our múinteoirí who gave them a helping hand. A special thank you to Múinteoir Sinéad Ní Mhurchadha who co-ordinated the project.Bua sa Quiz Boird

Comhgháirdeachas le foireann quiz ó rang 6 Cáit Ní Bhriain, Cal Franklin, Oisín ó Mathúna agus Shauna Ní Fhlannchaidh a bhuaigh an comórtas quiz boird a bhí i St. Mary's le deanaí. Comhgháirdeachas ó chroí leo, táimíd an-bhródúil.

A Great Win in the Table Quiz

Congratulations to our quiz team from rang 6 of Cáit Ní Bhriain, Cal Franklin, Oisín Ní Mhathúna and Shauna Ní Fhlannchaidh who attained first prize in the Table Quiz recently held in St. Mary's Primary School. We are very proud of their achievement.Cártaí Nollag ó Scoil Gharbháin

Beidh cártai Nollag ó Scoil Gharbháin ar díol roimh deireadh na míosa paicéad de 10 gcárta ar €6. Bígí linn, ba mhór linn bhúr gcuid tacaíochta. Beidh cárta gach páiste sa scoil le feiscint i bpaicéid cártaí na ranga.  Ár mbuíochas le Múinteoir Muireann atá go dian dicheallach ag obair le tamaill anuas ag bailiú agus ag eagrú na gcártaí.

Christmas Cards from Scoil Gharbháin

Will be on sale by the end of the month packets of 10 @ €6. We look forward to your support. Every child's card will be evident in each pack. We greatly appreciate Múinteoir Muireann attention to detail with this project as she has collected and ensured detail with every card in preparation for sale.


Seachtain na Matamaitice

Bhain Naíonáin Bheaga agus Naíonáin Mhóra ana thaitneamh go deo as an spraoi a bhí acu le  Múinteoir Hilda le linn  Seachtain na Matamaitice. Is ag tomhas lasmuigh faoin aer a bhíodar.


Maths Week

Naíonáin Bheaga and Naíonáin Mhóra thoroughly enjoyed the event organised by Múinteoir Hilda during Maths Week recently. They spent the afternoon outdoors measuring.
Run for Solas

Bhíomar go léir ag smaoineamh ar mhuintir Denmead le deanaí nuair a ghlacadar páirt i 'Run for Solas le tí léintreacha speisialta á gcaitheamh acu le 'Adele' scríofa orthu,  chun a mbuíochas a chur in iúil don ionad breá seo a thug tacaíocht iontach dóibh. Maith sibh.

The Denmead family were in our thoughts recently as they participated in this important event, sporting special tee-shirts with 'Adele' written on them, to support the Solas Centre who have been extremely supportive to the family in their time of need. Well done.


Scoláireacht Seán Mhic Dhiarmada

Ba mhór an chúis bróid dúinn anseo i Scoil Gharbháin nuair a bronnadh an scoláireacht seo ar iar scoláire, Brian Mac Aodha as an marc iontach atá bainte amach aige i scrudú Gaeilge na hárdteistiméireachta ach go háirithe. Guimíd gach rath air sa todhchaí agus táimíd ag tnúth le taitneamh a bhaint as an dlúth chéirnin nua atá á sheoladh aige faoi láthair i dteannta Marie White Condon  'To Where you are'.Seán Mac Diarmada Scholarship

We in Scoil Gharbháin felt very honoured and proud when  past pupil Brian Mac Aodha was awarded the Seán Mac Diarmada scholarship in acknowledgement of his outstanding result in his Honours Irish Leaving Certificate examination to mention but a few.  We wish him every success in his bright future.  We look forward to enjoying his new cd which is being launched at present performed by Maria Condon White and accompanied by Brian 'To Where You Are'La Visita de Nadia

Is iontach go deo na rinceoirí iad rang 3 ar an flamenco taréis an cuairt ó Nadia an tseachtain seo caite. Tagann Nadia ó Barcelona sa Spáinn ó dhúchais agus mhúin sí dóibh mar gheall ar nósanna cultúr agus bia na spáinne. Chuireadar ana shuim sna Trí Ríthe agus an tábhacht a bhaineann leo agus tradaisiún na Nollag sa Spáinn. Tá roinnt nathanna cainte ar a gcumas acu anois buíochas le Nadia. La clase tercera y la professora Fíní quieran dar gracias a Nadia por venir a nuestra escuela y contarles algo sobre la cultura de Espana.


La Visita de Nadia

Rang 3 are now wonderful dancers of the Flamenco thanks to a visit from Nadia last week. Nadia now lives in Ireland but her homeland is in Spain. She taught the children all about the culture , food and traditions in Spain. The significance of the Three Wise Men at Christmas time  especially captured their interest. They now have Spanish phrases in their vocabulary. La clase tercera y la Professora Fíní quieran dar las gracias a Nadia por venir a nuestra escuela y contarles algo sobre la cultura de Espana.  


Craobh an Chontae F-16 Dún na Mainistreach vs. Baile Mhic Cairbre

Comhgháirdeachas ó chroí le foireann peile na mBan  faoi 16 i nDún na mainistreach ar an mbua mór a bhí acu le deanaí. Bhí sár chluiche acu agus an lámh in uachtar acu do formhór an chluiche. Maith sibh a pheileadóirí agus a thraenálaithe go háirithe iar scoláirí na scoile Caoimhe Ní Sheanlaoich agus Deirdre Braicéad.  


Abbeyside Ladies County Champions U-16: Abbeyside vs. Ballymacarbry

Congratulations to Abbeyside Ladies U-16 football  team on their great win recently. The supporters were given a fantastic display of football and they were well on top for most of the game. Well done to all the players and mentors and especially to our past pupils Caoimhe Ní Sheanlaoich and Deirdre Braicéad.


 
Back to content | Back to main menu