Mí na Nollag '11 - Scoil Gharbháin

Go to content

Main menu:

Mí na Nollag '11

Cartlann Archive > Nuacht 11/12

Jack and Jill Foundation agus Siopa Caifé le Rang 6

Bhíomar ana bhródúil go deo as Rang 6 agus na buanna iontacha atá acu. D'eagraigh siad comhlucht iontach agus chuireadar scéim iontach oibre i gcrích le comhairle agus cabhair ó Mhúinteoir Jen agus ó Mhúinteoir Onra.  An 'Siopa Caifé' an tionscnamh a bhí ar bun acu. Bhunaíodar caife i seomra ranga rang 6 le téama na Nollag agus bhí tae, caife agus seacláid te le marshmallows gan trácht ar na cístí breátha a bhí bácálta acu ar fáil.

Tháinig slua go dtí an caife taréis an tseirbhís Carúil. Bhiodar ana phroifisúnta  i mbun oibre ag freastal ar na boird, ag comhrá leis an slua, ag glanadh agus ag néatú. Ba mhaith leo féin agus Múinteoir Jen agus Múinteoir Onra a mbuíochas a ghabháilt libh go léir as a bheith chomh flaithiúil. Creid nó ná creid ach dheineadar le bhúr gcabhair €1,058 le bronnadh ar an Jack and Jill Foundation. Molaimíd go hard iad as dúthracht a gcuid oibre.


An Lucht Oibre!

Bhí Múinteoir Jen gnóthach...

 


Jack and Jill Foundation and the Café Shop in Rang 6

We were very proud of our talented Rang 6. They set up their own little industry developed their work plan with the advice and help of Múinteoir Jen and Múinteoir Onra. The 'Café Shop' was their project. They set up a Café in their classroom with a Christmas theme with Tae, Coffee and hot chocolate with marshmallows on sale not to mention all the pastries and cakes and buns which were all home baked by rang 6.

The Café was swamped by a crowd following the Carol Service. Rang 6 were very professional in their undertaking, serving and chatting with the customers and cleaning and tidying as they went along. They and Múinteoir Jen and Múinteoir Onra would like to thank you all for your overwhelming generosity. Believe it or not they raised €1,058 which would not have been possible with out your support. Rang 6 will present these funds to the Jack and Jill Foundation. Well done to Rang 6 for their initiative and commitment and team work with their successful project.Seirbhís Carúil um Nollaig

Cuireadh gliondar ar ár gcroíthe nuair a bhailigh tuismitheoirí, seanthuismitheoirí, gaolta agus cáirde na bpáistí sa séipeál i gColáiste Aibhistín chun an Seirbhís Caruil a chéiliúradh inár dteannta. B'aoibhinn linn nuair a léirigh na Naíonáin Mhóra agus na Naíonáin Bheaga scéal na Nollag mar chuid lárnach den tseirbhís. Bhíodar gleoite agus dheineadar sár jab de theachtaireacht fíor thábhachtach na Nollag a chur i gcuimhne dúinn. Chuir guthanna binn an chóir ag canadh carúil na Nollag go mór leis an ócáid gan trácht ar feadóga an chóir. Molaimíd na páistí ar fad.

Ár mbuíochas leo agus go háirithe le Múinteoir Fíní, le Múinteoir Muireann agus le Múinteoir Máire a ghlac freagracht as an gcór.  Ár mbuíochas chomh maith le Múinteoir Siobhán agus  le Múinteoir Sorcha  as dráma den scoth a chuir inár láthair le cabhair ó Michelle agus ó Chantelle. Míle buíochas le daltaí agus le foireann uilig na scoile. Bhíomar go léir ag smaoineamh ar an Athair ó Domhnaill ar an ócáid álainn seo.  Táimíd fíor bhuíoch den Athair Ó Domhnaill agus de  Choláiste Aibhistín béal dorais  a thugann cead dúinn na háiseanna a úsáid ó cheann ceann na bliana.
Christmas Carol Service

It filled our hearts with joy to see so many of our  parents, Grandparents, relatives and friends gathered in the chapel in St. Augustine's College to celebrate the Christmas Carol Service with us. The highlight of the service was our Naíonáin Mhóra and our Naíonáin Bheaga performing the Christmas story. They were really cute and they did a fabulous job of reminding us all of the true meaning of Christmas. The school choir singing the traditional Christmas Carols certainly enhanced the occasion. A big thank you to them especially on the success of our tin whistles.

Míle buíochas  to Múinteoir Fíní, to Múinteoir Muireann and to Múinteoir Máire who prepared the children for the occasion. We are certainly grateful to Múinteoir Siobhán and to Múinteoir Sorcha with a helping hand from Michelle and Chantelle for organising and presenting us with the outstanding Christmas performnce by na Naíonáin Mhora and na Naíonáin Bheaga.  A big thank you to all the pupils and to the entire staff who helped to make this a memorable occasion.  Fr. O'Donnell was in our thoughts throughout the service. Míle buíochas to Fr. O'Donnell and to St. Augustine's College who allow us the use of their facilities throughout the year.Ag Cócaireacht le Eunice

Nach againn a bhí luach ár gcuid áirgid ar an oíche iontach seo le deanaí.
D'fhágamar go léir Óstán Lawlors agus fonn breá cócaireachta orainn. Ní amháin gur thug Eunice recipes breátha dúinn agus gur chuir sí comhairle orainn maidir le cócáireacht ach bhí seanchas agus craic aici linn fad is a bhí sí ag cócaireacht. Is iontach an bhean í le slua a mhealladh. Bhaineamar ana thaitneamh go deo as an taispeántas.

Bhíomar ana bhródúil as Cór na gCailíní ó rang 6 a chan go hálainn ag tús na hoíche agus a bhí á stiúiriú ag Múinteoir Muireann. Maith sibh Múinteoir Muireann agus Cór na gCailíní ó Rang 6.
Tá clú agus cáil ar Cór na bhFear ón Rinn agus ón Sean Phobal agus tá an éileamh orthu.  Dá bhrí sin ba mhór an onóir dúinn é nuair a tháiníodar isteach inár measc chun carúil na Nollag agus amhráin na nDéise a chasadh dúinn. Ba dheas Eibhlín Bean Uí Dhonncha a fheiscint inár dteannta a mhúin an chuid de na hamhráin ceánna dúinn mar scoláirí.

Tá árd mholadh tuillte ag Coiste na dtuismitheoirí agus ag an gCathaoirleach Pauline Travers Eaton a d'eagraigh an oíche iontach seo, Ár mbuíochas le Clodagh Beresford Dunne a dhein sár jab mar bhean a tí agus gan dabht libhse a thuismitheoirí, leis na bPobal áitiúil agus le na comhluchtaí áitiúla a dhein urraíocht ar na duaiseanna, as bhúr gcuid tacaíochta. Ba dheas suí ag éisteacht le Eunice agus le Clodagh ag ól deochanna deasa te teolaí ón Wine Buff agus ag ithe uachtar reoite blasta na Nollag ó Maurice Butler. Ár mbuíochas leo araon. Bhí fógraíocht breá déanta ar an ócáid le cabhair ó Anthony Wright agus Eileen Hyland. Mar fhocal scoir míle buíochas le Muintir de Búrca as an Óstán a chur ar fáil dúinn mar is gnáth.Catering With Eunice

Value for money was definitely the key to this successful night recently. We left Lawlors Hotel with renewed passions for cooking. Eunice not only sent us home with delicious recipes but she also advised us and entertained us but she certainly had the audience in the palm of her hand. We thoroughly enjoyed the demonstration and we greatly appreciated Eunice's generosity míle buíochas Eunice. We were very proud of our Cór na gCailíní who sang beautifully and who were very well rehearsed and prepared under the direction of Múinteoir Muireann. Well done to the girls and to Múinteoir Muireann.  It was wonderful to hear the unusual Christmas Carols.

Cór na bhFear from An Rinn agus an SeanPhobal have now become a household name and is in great demand. Therefore we were honoured when they made a guest appearance on the night to capture the audience by singing some traditional songs from the Déise and some Christmas Carols. We were delighted to have Bean Uí Dhonncha in the audience, who taught us many of these songs as students, We have to congratulate our Coiste na dTuismitheoirí and the Chairperson Pauline Travers Eaton who organised this fantastic successful night.


A big thank you to Clodagh Beresford Dunne on capturing the audience as M.C. and with out a doubt a big thank you to you our Parents. to the general Public and to all local businesses for your support. It certainly added to the occasion that we had the enjoyment of sipping mulled wine from the Wine Buff and tasting Maurice Butlers delicious Christmas ice-creams while listening to Eunice and Clodagh. The occasion was well advertised with a helping hand from Anthony Wright and Eileen Hyland. Finally míle buíochas to Lawlors Hotel for providing us with a wonderful venue. 
 
Back to content | Back to main menu