Mí na Nollag '10 - Scoil Gharbháin

Go to content

Main menu:

Mí na Nollag '10

Cartlann Archive > Nuacht 10/11

Coirm Ceoil Bliaintiúil ag an mBanna Práis

Thaistil an Naíonáin Mhóra le cabhair ó rang 1 ar an mbóthar fada go Beithil le Muire and Iosaef ar na Déardaoin seo caite ag Coirm Ceoil an Bhanna Práis. Bhain go haoinne a bhí láthair ana thaitneamh go deo as 'Scéal na Nollag' agus bhíomar ana bhródúil as an aisteoireacht a deineadh. Maith sibh. Ár mbuíochas leo go léir agus go háirithe le Múinteoir Hilda,Múinteoir Máire  agus le foireann na scoile a thug tacaíocht dóibh ar an oíche.
Míle buíochas leis an Bhanna Práis as an gcuireadh a bheith i láthair ar an oíche agus as a  bheith chomh flaithiuil de bhrí go mbeidh na hairgeadaí a bailíodh  ar an oíche á thabhairt acu don scoil. Míle buíochas as bhúr gcuid tacaíochta ar an oíche.


Dungarvan Brass Band's Annual Charity Concert

Mary and Joseph began their long journey to Bethlehem accompanied by Naíonáin Mhóra and Rang 1 on Thursday last at the Annual Concert of the Brass Band. Those present thoroughly enjoyed the 'Christmas Story' with an outstanding performance from the children. Well done and a big thank you to all the children but especially to Múinteoir Hilda and to Múinteoir Máire who appreciated the support from the staff on the night.
We greatly appreciated the invitation from the Brass Band to perform in the concert and we greatly appreciated their generosity as monies raised on the night are being kindly donated to the school. Thank you for your support on the night.
Liathróid Láimhe; Bua mór d'fhoireann Scoil Gharbháin

Bhí an slua ar bís an tseachtain seo caite nuair a bhuaigh an fhoireann scoile an craobh sa chomórtas áitiúil sa Choláiste béal dorais.  Bronnadh sciath breá orthu. Comhgháirdeachas ó chroí leo bhí an caighdeán imeartha den scoth acu. Táimíd ana bhródúil astu. Foireann Liathróid Láimhe Scoil Gharbháin, Adam Ó Cléirigh, Gavin Seoighe, Leigh Ó Céilleachair, Óisín Ó Mathúna, Conchúir Ó Foghlú, Ruairí Ó Donnabháin, Cal Frainclín, Phoebe Dipple, Shauna Ní Fhlannchaidh agus Peadar Ó Súilleabháin.  Don chéad uair i stair na scoile, bhuaigh foireann liathróid láimhe Scoil Gharbháin an chraobh sa chomórtas 'Friary Shield'.  Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabhailt le Brother Spring as an scil nua seo a chur ar a gcumas agus as an gcomórtas a eagrú. Míle buíochas.


Hand Ball; A Big Win for the Scoil Gharbháin Handball Team

The excitement was almost palatable amongst the supporters when the Hand ball team from Scoil Gharbháin won the Hand ball competition held in St. Augustine's College and were presented with the Shield on the night. Congratulations to all involved as the play was of a very high standard.  We are very proud of all the players involved Adam Ó Cléirigh, Gavin Seoighe, Leigh Ó Céilleachair, Óisín Ó Mathúna, Conchúir Ó Foghlú, Ruairí Ó Donnabháin, Cal Frainclín, Phoebe Dipple, Shauna Ní Fhlannchaidh and Peadar Ó Súilleabháin.  A historical win for Scoil Gharbháin's handball team in the competition for the much coveted Friary Shield.  We would also like to thank Brother Spring for coaching the children in this new skill and for organising the competition.


Flag Day and Bag Pack

Ár mbuíochas ó chroí le Coiste na dTuismitheoirí as an dhá lá seo a eagrú agus ár mbuíochas le gach duine a chabhraigh in aon tslí. Bhí lucháir croí orainn nuair a déirigh leo €3,500 a chur i gciste an Choiste.

A great big thank you to our Coiste na dTuismitheoirí for organising both these events. A special thank you to all who volunteered their time on both days and to those of you who  contributed generously. We are delighted to inform you that we raised €3,500 for our Coiste na dTuismitheoirí's kitty.


Aifreann Bliantúil na Nollag

Cuireadh gliondar ar ár gcroíthe nuair a bhailigh tuismitheoirí, seanthuismitheoirí agus gaolta na bpáistí sa séipeál i gColáiste Aibhistín chun Aifrinn na Nollag a chéiliúradh inár dteannta. B'aoibhinn linn nuair a léirigh  na Naíonáin Mhóra scéal na Nollag mar chuid lárnach den aifreann. Bhíodar gleoite agus dheineadar sár jab de theachtaireacht fíor thábhachtach na Nollag a chur i gcuimhne dúinn. Chuir guthanna binne agus ceol  an chóir go mór leis an ócáid, ár mbuíochas leo agus go háirithe le Múinteoir Hilda agus le Múinteoir Máire. Ár mbuíochas chomh maith le Múinteoir Hilda as dráma den scoth a chuir inár láthair. Míle buíochas le na daltaí a chabhraigh le linn an aifrinn agus le foireann uile na scoile. Ba mhaith linn buíochas speisialta a ghabhailt leis an athair Ó Domhnaill  a chur an t-aifreann inár láthair i slí álainn le béim speisialta aige ar ghrá um Nollag.  Táimíd fíor bhuíoch den t-Athair de Paor agus de Choláiste Aibhistín béal dorais  a thugann cead dúinn na háiseanna a úsáid ó cheann ceann na bliana.


Our Annual Christmas Mass

It filled our hearts with joy to see so many of our pupils' parents, Grandparents and relatives gathered in the chapel in St. Augustine's College to celebrate our annual Christmas mass with us. The highlight of the ceremony was our Naíonáin Mhóra performing the Christmas story. They were really cute and they did a fabulous job of reminding us all of the true meaning of Christmas. The school choir and instrumentals certainly enhanced the occasion a big thank you to them and especially to Múinteoir Hilda and Múinteoir Máire.  We are certainly grateful to Múinteoir Hilda for organising and presenting us with the outstanding Christmas performance by Na Naíonáin Mhora. A big thank you to all the pupils and to the entire staff who helped to make this such a memorable ceremony.  We are extremely grateful to Fr. O'Donnell who officiated with his special touch reminding us of the importance of love at Christmas time. Míle buíochas to Fr. O'Donnell and to St. Augustine's College who allow us the use of their facilities throughout the year.


 
Back to content | Back to main menu