Mí Eanair '11 - Scoil Gharbháin

Go to content

Main menu:

Mí Eanair '11

Cartlann Archive > Nuacht 10/11

Cuairt Stairiúil ar Bhóithrín na Samhlaíochta


Thaistil Rang 3 siar trí na céadta ar bhóithrín na samhlaíochta go dti na mean aoiseanna nuair a thug Kevin Power agus cara leis Karl cuairt ar rang 3 le déanaí. Bhí an taispeántas thar a bheith suimiúil. Bhí Kevin agus Karl gléasta mar a bhídís sna meánaoiseanna agus bhí taispeántas acu nach mbeadh in aon iarsmalann idir soithí tí, gréithre boird, éadaí, clogad, claimhte agus sciathanna de gach sort.  Bhí ionadh an domhain ar na páistí nuair a chonaiceadar an airm cosanta a bhíodh á chaitheamh acu agus cé chomh trom a bhí sé.


Dhein Kevin agus Karl sár jab de shamhlaíocht na páistí a spreagadh le tuairiscí de saol muintir na mean haoiseanna. Cuireadh na céadta ceisteanna orthu mar gheall ar an bhfaobhar a bhíodh ar na claimhte agus na cathanna a bhíodh ar siúl agus mar gheall ar fiach na n-ainmhithe. Bhí díomá ar na daltaí nuair a bhuail an clog le dul abhaile agus bhí orthu slán a fhágaint ag Kevin agus Karl. Mile buíochas le Kevin agus Karl as teacht isteach. Bhíodar chomh maith sin nach bhfuil aon dabht inár n-aigne gur imeacht bhliaintúil a bheidh ann as seo amach.
Historical Visit through our Imaginations

Rang 3 travelled through the ages conjuring images of the middle ages with the help of Kevin Power (Caoimhe de Paor's Dad) and Karl when they visited the class recently.
The presentation was extremely informative and captured the children's imagination effectively when Kevin and Karl arrived dressed in garments as their counterparts would have been in the middle ages. They presented the children with a range of house hold utensils, items of clothing, daggers, swords, protective armour but to mention a few which couldn't possibly be seen in any museum.
The children and teachers were in awe of the weight of the protective chain link armour worn by the men on the battle field. Kevin and Karl created fantastic images for the pupils with their vivid descriptions of life during the middle ages
They were indeed bombarded with questions about the battles and swords and hunting which was very much part of daily life at the time.
The children reluctantly departed when the bell rang at the end of the day.
Míle buíochas le Kevin agus Karl for visiting rang 3 but especially for creating vivid images of life in the Middle Ages for the children.
We were all so impressed that this will definitely become an annual event.Cara le Léamh Liom

Tá Scoil Gharbháin ag glacadh páirt sa scéim 'Cara ag léamh Liom' mar chuid de thionscnamh Comemius Regio (EU). Mar chuid den scéim seo tagann oibrithe deonacha ar cuairt chun na scoile gach seachtain ar feadh méid áirithe ama le linn téarma scoile agus bíonn siad ag léamh le dalta ina aonar. Is gniomh spéisiúil le spraoi a bhíonn anseo don dalta.  Ba mhaith linn ag an am seo ár mbuiochas a ghabhailt le gach duine a ghlac páirt sna ceardlanna traenála chun iad féin a ullmhú don scéim seo. Má tá am agat cabhrú le dalta agus go mbeadh suim agat páirt a ghlacadh sa scéim seo nó a thuilleadh eolais a lorg faoi cuir glaoch ar Scoil Gharbháin ar (058) 42173. Ní gá go mbeadh aon ghaol leat sa scoil ba bhreá linn dá dtiocfadh an pobal mór thimpeall orainn isteach le bheith ag obair inár dteannta. Ba mhór an buntáiste é dá mbeadh cara againn le léamh leis an dalta tré ghaoluinn ach ní riachtanais é seo. Beimíd ag tnúth le bheith ag caint libh. 'Ní neart go cur le chéile'

Scoil Gharbháin is participating in a Reading Buddy programme as part of a wider Comenius Regio Project (EU) A part of this initiative volunteers visit the school each week for an agreed time over a term and proceed to read with a pupil on a one to one basis. This activity is enjoyable and interesting for the pupil. We would like to take this opportunity to thank all our volunteers to date who have participated in our training workshops in preparation for working with the pupils.
Do you have a half an hour of your time each week over a term that you could commit to this project from which the children will greatly benefit. If so you are the person we are looking for. If you feel that you are in a position to volunteer for this project or you would like some more information please call the school on (058) 42173. You do not have to be related in any way to a pupil in the school to participate and it would delight us to welcome the wider community. We would also like to mention that if you feel you could read with the pupil as Gaeilge this would be an added bonus but not a requirement. We look forward speaking with you.  'Unity is strength'


Quiz Boird: Dáta don Dialann

Ár mbuíochas le Muintir Uí Bhriain ó 'Minnies' as 'stoíche Dé hAoine an 11ú lá de Feabhra  a thabhairt dúinn chun Quiz Boird le greann 's spraoi a bheith againn i Minnies. Cuirfear an t-airgead I dtreo Maistir Quiz ar an oíche ná Bob O'Brien ár mbuíochas leis. Ba mhór linn bhúr gcuid tacaíochta agus geallamíd go mbainfidh sibh sult as an oíche mar ní gnáth quiz boird atá i gceist le fíricí ach quiz le greann. Beidh duaiseanna breá ar an oíche chomh maith. Cuirfear tús le cúrsaí ag a 9p.m. ar an bpointe. Mholfaimís daoibh a bheith i láthair ag 8:30p.m. Costas €20 an bord.  Scaipaigí  an scéál. Beimíd ag súil libh a fheiscint ar an oíche. Ba mhór linn bhúr gcuid tacaíochta.


Table Quiz: A Date for you Diary


A big thank you to the O'Brien family from 'Minnies Bar' for allowing us to have the table quiz there on Friday the 11th of February. Much appreciation to Quiz master on the night: Bob O'Brien. We welcome your support and we guarantee you a great night of fun and enjoyment.  This is not a general knowledge quiz but a fun quiz 'thinking outside the box.'  We have some great prizes on the night to give away.  Spread the word and tell your friends. Quiz will start at 9p.m. sharp so arrive in plenty of time.  €20 per table. We look forward to seeing you on the night.


Quiz Boird

Comhgháirdeachas ó chroí le daltaí rang 6 agus le daltaí rang 3 a bhí gnóthach le déanaí ag glacadh páirt i Quizanna Boird. Ghlac roinnt de dhaltaí rang 6 páirt i dhá Quiz. Ghlac Cal Frainclín, Ruairí Ó Donnabháin, Peadar Ó Suilleabháin agus Jordan Cliffe páirt i Quiz Boird i Scoil Mhuire agus thángadar sa dara áit. Chuaigh Oisín ó Mathúna, Cal Frainclín, Cáit Ní Bhriain agus Shauna Nic Fhlannchaidh san iomaíocht ar an Aoine seo caite i Quiz Boird de chuid an Chomhair Chreidmheasa agus ghnóthaigh said an dara áit chomh maith. Guímíd gach rath ar an bhfoireann a ghlac páirt sa Quiz de chuid an Chomhair Chreidmheasa mar beidh said ar dul ar aghaidh go dtí an dara babhta sar a i bhfad. Bhí foireann an óg ó Rang 4 san iomaíocht sa Quiz Boird de chuid an Chomhair Chreidmheasa faoi 11 ar an Aoine chomh maith Daniel Breathnach, Maurice Ó Cadhla, Lydia de Paor agus Artur Dera. Bhí slua breá i láthair ann agus do dhream an óg bhíomar an bhródúil astu nuair a thágadar sa chúigiú áit. Comhgháirdeachas libh go léir agus maith sibh.

Congratulations to some of our sixth class pupils and to some of our third class pupils who participated in table quizzes recently. Cal Frainclín, Ruairí Ó Donnabháin, Peadar Ó Suilleabháin and Jordan Cliffe took part in a table quiz in Scoil Mhuire and was very successful in winning 2nd prize and last Friday night at our local Credit Union Table Quiz Cáit Ní Bhriain, Oisín ó Mathúna, Cal Frainclín and Shauna Nic Fhlannchaidh came home with the second prize. We wish them every success as they will now be going forward to participate in the second round of this competition in the near future. Well done to both teams. We also had a very young team participating in the Credit Union Table Quiz under 11 on Friday night last from Rang 4 Daniel Breathnach, Lydia de Paor, Maurice Ó Cadhla and Artur Dera. Many local teams participated and for a very young team we were very proud when they came in 5th place. Well done to all.

Quiz Boird le Scoil Gharbháin

Ná déanaigí dearmad bheith i Minnies oíche Dé hAoine seo chugainn an 11ú lá Feabhra. Beidh quiz boird le greann againn i Minnies. Bob O'Brien a bheidh mar máistir Quiz ar an oíche. Ba mhór linn bhúr gcuid tacaíochta agus geallaimíd go mbainfidh sibh sult as an oíche mar ní gnáth quiz boird atá i gceist ach quiz le greann. Beidh duaiseanna breá ar an oíche chomh maith. Cuirfear tús le cúrsaí ag 9 p.m. Bígí i láthair ag 8:30p.m. €20 an bord. Scaipigí an scéal. Beimíd ag súil libh a fheiscint ar an oíche. Bígí linn.


Table Quiz in aid of Scoil Gharbháin

Reminder to be in Minnies on Friday night next the 11th of February for a table quiz with fun. Our quiz master on the night will be Bob O'Brien. We welcome your support and we guarantee you a great night of fun and enjoyment. This is not a general knowledge quiz but a fun quiz involving 'thinking outside the box'. We have some great prizes to give away on the night. Spread the word and tell your friends. Quiz will begin at 9p.m. sharp so arrive in plenty of time. €20 per table. Come along and support us.

 
 
Back to content | Back to main menu