Meán Fómhair '11 - Scoil Gharbháin

Go to content

Main menu:

Meán Fómhair '11

Cartlann Archive > Nuacht 11/12

Luthchleasaíocht Tras Tíre - Iarthar Phortláirge

Bhíomar ana bhródúil go deo as an slua breá a ghlac páirt sa rásaíocht tras tíre a bhí ar siúl i gColaiste Aibhistín béal dorais ag Spórt Scolaíochta Iartháir Phortláirge le deanaí. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghábháil le gach dalta a ghlac páirt agus le Múinteoir Fíní agus le Múinteoir Máire agus le Múinteoir Siobhán a chabhraigh leis na luthchleasaithe ar an oíche. Comhgháirdeachas le Kate Ní Bhroin, Dylan Cliffe, Ellen de Paor, Aisling Ní Sheanlaoich, Senan ó Crossáin Mac Treabhair agus Conchúir Ó Ceocháin-Seasnáin a bhuaigh duaiseanna aonaracha. Comhgháirdeachas chomh maith le Kate, Ellen, Holly, Fiadh agus Aoife i Rang 3, le hEllen, Aisling, Cliodhna, Ceallaigh, Jack, Ruairí, Adam, Breandán agus Dylan i Rang 2 agus le  Karla, Isobelle agus Suzi i Rang 4  a bhuaigh boinn sna rásanna Fóirne. Maith sibh.


West Waterford Schools' Sports - Cross Country

We were very proud of our many athletes who participated in this event which was held in St. Augustines College recently. We would like to thank all of our athletes who participated on the evening and a thank you to Múinteoir Fíní, to Múinteoir Máire and to Múinteoir Siobhán who gave the athletes a helping hand on the night. Congratulations to all the athletes who won individual prizes and team prizes on the night. Well done to all. 
 

Féile Scéalaíochta i nDúngarbhán

Thug Naíonáin Mhóra Rang 1, Rang 2, Rang 3, Rang 4 agus Rang 5 cuairt ar Amharclann an Bhaile le páirt a ghlacadh sa bhFéile. Ba mhór an taitneamh a bhain na páistí as go háirithe nuair nach raibh cuid mhór acu i Halla an Bhaile cheana. Is iontach an áis é sa mbaile mór. Bhain na daltaí ana thaitneamh as an bhFéile agus ní dada nach an gáire a dheineadar agus an craic a bhaineadar as. Dhein Máiréad Ní Mhiadhaigh sár jab den lucht féachaint a stiúriú fad is a bhí an scéalaí ag iarradh ban phrionsa a dhéanamh de féin agus de réir cosúlachta tá taithí ag Lydia de Paor de bheith ina ban prionsa.  Ní bheidh aon eagla ar Mhícheál Cliffe oíche Shamhna mar níor chuir sé isteach ná amach air aghaidh an phúca a phéinteáil agus bhí Ellen Ní Bhroin mar chúntóir ag an taibhse gan cheann. B'iontach an taithí dóibh é agus tá súil againn gur imeacht bliantúil a bheidh i gceist.

Storytelling Festival

Naíonáin Mhóra, Rang 1, Rang 2, Rang 3, Rang 4 and Rang 5 visited Dungarvan's Theatre recently to participate in the ' Festival'. They thoroughly enjoyed the experience especially as many of our pupils had not been in the Theatre previously. It's a fantastic amenity for our town. The children laughed and enjoyed the fun as the audience were captivated.  Máiréad Ní Mhiadhaigh did a fantastic job of distracting the audience while the storyteller was trying to become a Princess and by all accounts Lydia de Paor has been to a Princess Academy. Halloween certainly won't scare Mícheál Cliffe as he painted the Ghost's face with ease and Ellen Ní Bhroin became the headless horseman's assistant. It was a fantastic experience and we certainly hope that it will become an annual event.

 
 


Tráth na gCeist Boird

Ghlac Rang 5 : Daithí de Paor, Lydia de Paor, Joel de Faoite agus Ellen Ní Bhroin páirt i dTráth na gCeist Boird le deanaí a bhí á reachtáil ag an gCumann Camógaíochta i nDún garbhán le deanaí. Bhíomar ana bhróduil astu, thángadar sa chúigiú háit agus slua mór i láthair agus bhuadar duais speisialta don bord is ciúine. Maith sibh, beidh lá eile ag an bPaorach.


Table Quiz

Rang 5 of Daithí de Paor, Lydia de Paor, Joel de Faoite and Ellen Ní Bhroin took part in a table quiz recently in aid of Dungarvan's Camogie Club. We were very proud of them as they came in fifth place with many teams entered on the night and they won a special prize for the quietest table on the night.  Well done to all.

 
Back to content | Back to main menu