Eolaiocht - Scoil Gharbháin

Go to content

Main menu:

Eolaiocht

An Curaclam - Curriculum

Seachtain na hEolaíochta 2010
8ú - 14ú Mí na Samhna

Bhí Rang 2 ag foghlaim mar gheall ar na plainéad agus spás. Bhaineadar an-thaitneamh as léamh agus éisteacht le eolas suimiúl a bhaineann leis an ngrianchóras.

Rang 2 studied the planets in space. They read and listened to interesting facts about our solar system.

Bhi Rang 3 ag plé le fuaim. Dhein siad trialacha ag úsáid cupáin plaisteacha agus sreang.

Rang 3 investigated sound.They carried out experiments using plastic cups and string.

Seachtain na hEolaíochta / Science Week 2011


Bhí sport ‘s spraoi iontach ag na páisti le linn seachtain na hEolaíochta. Dhein rang a 3 triall le balúin ar chorda chun na fórsaí a thriall. Ba bhreá leo na balúin  a fheiscint ag eitilt trasna an tseomra ar chorda agus cúntas a choimeád acu ar toradh a gcuid oibre. Bhí rang 1 gnóthach ar nós Graham Bell ag seoladh fuaim ar sreang. Bhí ana chraic acu ag éisteacht lena chéile. Tá spásairí againn i rang 2 agus tá siad ullamh anois le Spáslong a sheoladh i measc na réaltaí.

The children thoroughly enjoyed Science Week. Rang 3 worked with force and were amazed as their balloons travelled across the classroom on  string while they kept a close record of the results. Rang 1 were as busy as Graham Bell working with sound and sending messages from pupil to pupil on a wire. We have some astronauts in Rang 2. They are now more than able to launch a spaceship.


 
Back to content | Back to main menu