Deireadh Fómhair '13 - Scoil Gharbháin

Go to content

Main menu:

Deireadh Fómhair '13

Cartlann Archive > Nuacht '13 - '14

Baile na Cúirte abú

Bhí bua iontach ag Baile na Cúirte i gCraobh an Chontae an Domhnach seo caite bPáirc Uí Fhearchair. Bhí na páistí ar bís ar an Luan ag fuireach le cuairt ó na himreoirí agus chuireamar fáilte 's fiche rompu. Ba dheas an slua d'imreoirí, bainisteoirí, traenálaithe agus mentors a fheiscint sa scoil. Tugann sé misneach agus spreagadh iontach do na páistí iar scoláirí ar nós Marc Ferncombe agus Marc Mac Fíbhís, captaen na foirne, a fheiscint ag imirt ag an leibhéal seo. Comhgháirdeachas leis an gClub agus guímíd gach rath oraibh sa chéad bhabhta de Chraobh naMumhan.

Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil leis an gclub as a gcuid tacaíochta ar bhonn leanúnach,táimíd fíorbhuíoch agus baineann na páistí an-sult 's tairbhe as Seánaí gach Céadaoin. Baile na Cúirte abú.


Ballinacourty County Champions

Ballinacourty had a fantastic win in the County Final last Sunday in the Fraher Field. All the pupils were so excited on Monday in anticipation of the arrival of the team and they received a great welcome. It gave us all great pleasure to see the huge numbers of players, management, selectors and mentors in the school. Our past pupils Mark Ferncombe and Mark Mac Fíbhís, the team captain, are wonderful role models for our present pupils. It gave the pupils great inspiration to hear that they had once worn the ScoilGharbháin jersey and that they are now playing at this level. We thoroughly enjoyed the visit.

We would like to convey our appreciation to the Club for their continuous support to us. The children thoroughly enjoy their training sessions with Seánaí on a Wednesday. Congratulations to the Club and we wish them continued success in the first round of the Munster Championship. 

Púcaí, Cnamharlaigh agus Puimcíní!!


Bhí spórt agus greann i Scoil Gharbháin roimh bhriseadh na Samhna nuair a ghléas na páistí (agus cuid des na múinteoirí!) i mbréigéide mar chuid de chéiliúradh Oíche Shamhna.  Ba dheacair buaiteoirí a roghnú toisc go raibh an caighdeán chomh hard sin.  Ár mbuíochas le daltaí na scoile, lena dtuismitheoirí as an sár iarracht agus leis na moltóirí, Múinteoir Muireann agus Múinteoir Sinéad.  Ghouls, vampires and skeletons ran amuck in our schoolyard as we finished up for the midterm break! It was difficult to pick winners in our annual Halloween fancy dress competition, as the standard was very high this year.  Creative students and parents excelled with homemade costumes, wigs and face paints.  We are very grateful to our judges, Múinteoir Muireann and Múinteoir Sinéad who had a very difficult task in choosing winners.


Is Údair Sinn!....We Are Authors!

Tá Rang a Trí ana mhórálach as an leabhar de scéalta Oíche Shamhna atá scríofa acu. Tar éis na seachtainí de chumadóireacht, dréachtú agus athdhréachtú, d'éirigh leis na daltaí an obair a chur i gcrích agus an leabhar a chur i gcló.  Buíochas le Máiréad Uí Mhathúna agus Bríd san Oifig a chabhraigh linn.  B'fhéidir go mbeidh clú agus cáil ar dhuine nó dhó des na daltaí mar scríobhnóirí amach anseo!  Rang a Trí proudly displayed their books of Halloween stories which was completed just before the midterm break. After weeks of drafting, editing and adding clip art, the books were completed. This was a very worthwhile project. Ní neart go cur le chéile!


Peil ...... Blitz na nGaelscoileann

Bíonn comórtas peile bliantiúil á rith, idir Ghaelscoileanna Chontae Phortláirge.  Thaisteal grúpa de bhuachaillí agus cailíní ó Scoil Gharbháin go dtí Gaelcholáiste Phortláirge chun páirt a ghlacadh le déanaí agus tá an-áthas orainn a mhaíomh go raibh an bua acu, sa chraobh Comhghairdeachas leis na páistí agus leis na múinteoirí a dhein an traenáil leo.
Our mixed school team, of boys and girls returned with an impressive shield from Waterford recently.  They took first prize in the annual football league... Blitz na nGaelscoileanna.  Congratulations to all those who participated and well done also to the teachers who trained them.  Maith sibh.


 
 
Back to content | Back to main menu