An Ghaeltacht - Scoil Gharbháin

Go to content

Main menu:

An Ghaeltacht

An Ghaeilge

Rinn Ó gCuanach

Tá an t-ádh linn go bhfuil an Ghaeltacht suite ocht míle ón scoil. Go minic tugann páistí na scoile cuairt ar an nGaeltacht le seans a thabhairt dóibh gaoluinn a labhairt  i gcomhluadar na bpáistí ón nGaeltacht, tugann sé seans dóibh chomh maith casadh ar dhaoine go bhfuil Gaoluinn acu ón gcliabhán agus Gaoluinn acu mar ghnáth theanga an theaghlaigh.  Tugtar cuairt ar Stáisún an Bháid Tárrthála, agus tionscail áitiúla ar nós Meitheal Trá (oisrí) na Rinne Teo. agus Tionscal meala 'Fíor Mhil'. Déantar turasanna stairúla dtí'n Gaeltacht chomh maith, mar shampla Reilig a' tSléibhe agus Leac na bhFíníní.

Glacann na páistí páirt i gcomórtaisí peile 's iománaíochta ann chomh maith agus tugtar seans dóibh fanacht thar oíche i gColáiste na Rinne mar chuid de seo. Tugtar cuairt ar Mheánscoil San Nioclás, an meánscoil lán Gaoluinne. Tugann na cuairteanna seo deiseanna dos na páistí an Ghaeilge a labhairt lasmuigh de suíomh na scoile, atá fíor thábhachtach.
Rinn Ó gCuanach, a gaeltacht area, is situated about eight miles from Scoil Gharbháin. Regular trips to the Gaeltacht are an important aspect of the school's culture which affords the pupils the opportunity of experiencing a taste of the Gaeltacht. This involves field trips to historical sites like Reilig a' tSléibh and Leac na bhFiníní, geography trips to the life boat station and local industries such as  Meitheal Trá na Rinne Teo. and Fíor Mhil.

The children also have the opportunity to participate in sports tournaments in the Gaeltacht, visit Meánscoil San Nioclás (the Irish-medium secondary school) and make an overnight stay in Coláiste na Rinne. These opportunities afford the children pleasure of listening to Gaeilge being spoken, while also providing them with Irish language settings outside the school environment.


 
Back to content | Back to main menu