Scoil Gharbháin

Go to content

Main menu:


Click here for more information
about immersion education

 


Cliceáil anseo d'eolas breise ar an gcóras tumoideachais

Ethos Scoil Gharbháin

Is bunscoile Lán Ghaelach meascaithe í Scoil Gharbháin 'ina dtuigimíd go bhfuil gach pháiste uathúil agus é d'aidhm againn pearsantacht intleacht agus talainn na ndaltaí a fhorbairt. An teanga Gaelach agus an cultúr Gaelach bunchloch na scoile. Cé gur bunscoil Caithliceach í, tugtar aitheantas inti do gach reiligiún 's creideamh eile. Tuigimíd gur cuid den phobal na páistí agus go mbíonn ana thionchar ag an mbaile agus ag an dtimpeallacht ar a bhforbairt pearsanta.

Tuigtear dúinn go mbeidh páirt lárnach ag na daltaí i gcultúr soisialta agus eacnamaíochta an phobail go mór mhór sa todhchaí mar shaoránaigh Éireannacha. Déantar gach iarracht freastal a dhéanamh ar fhorbairt pearsanta, gairmiúil an mhúinteora ar bhonn aonair, mar fhoireann agus trí dheis a thabhairt dóibh freastal ar chursaí oideachais. Déantar gach iarracht suim na dtuismitheoirí a mhuscailt agus a chothú trí choiste na dTuismitheoirí agus trí teangmháil rialta idir an scoil agus an baile. Aithnímíd cearta na bpáistí agus na múinteoirí agus déantar gach iarracht cinntiú go bhfaigheann buachaillí, cailiní, mná agus fir cothrom na féinne i ngach gné den churaclam bunscoile. Nósanna agus Luachanna na Críostaíochta atá mar threoir ag na páistí.


Scoil Gharbháin is a Gaelscoil whose primary aim is eductate the child through the medium of Irish. The school is under the patronage of the Catholic Bishop of Waterford and Lismore, however all pupils are very welcome, regardless of creed or religion.


Scoil Gharbháin has eight mainstream classes, one of each class from Junior Infants to Sixth Class. All classes are mixed (boys and girls). There are eleven teachers on the school staff; eight mainstream class teachers, a full-time learning support teacher, a resource / learning support/language support teacher and an administrative principal. 
 
 
Back to content | Back to main menu